transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Understanding Global and Personal Use of Energy

Författare och institution:
Björn Andersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Frank Bach (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Ann Zetterqvist (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Journal of Baltic Science Education, ( 2 ) s. 4-18
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
NA-didaktik, lärande, undervisning, Science Education
Postens nummer:
68680
Posten skapad:
2008-02-26 15:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007