transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Urban Identity: Kuala Lumpur

Författare och institution:
Sylva Frisk (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, Vol 4 / eds.Suad Joseph and Afsaneh Najmabadi, s. 41-44
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Brill
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
Malaysia, Islamization, Gender, Urban Identity
Postens nummer:
68542
Posten skapad:
2008-02-25 09:33
Posten ändrad:
2012-08-10 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007