transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Nie verließ ich gern den Hügelring". Lokalisierungsversuche und Positionsbestimmungen in der Lyrik Johannes Kühns

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för tyska och nederländska)
Publicerad i:
Germanistische Studien. Eine Zeitschrift des Vereins Deutsche Sprache (Georgien), 2007 ( 7 ) s. 78-89
ISSN:
1512-3251
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
68541
Posten skapad:
2008-02-24 13:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007