transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stabilization of the misfit layer compound (PbS)1.13TaS2 by metal cross substitution

Författare och institution:
Matthias Kalläne (-); Kai Rossnagel (-); Martin Marczynski-Bühlow (-); Lutz Kipp (-); Hans I Starnberg (Institutionen för fysik (GU)); Sven E Stoltz (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Physical Review Letters, 100 s. 065502
ISSN:
0031-9007
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik
Postens nummer:
68515
Posten skapad:
2008-02-21 17:34
Posten ändrad:
2009-01-09 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007