transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

State, nation and ethnicity: Transformations of collective identities in Israel

Författare och institution:
Michael Schulz (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för mellanösternstudier)
Antal sidor:
125
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Padrigu (Inst. för freds- och utvecklingsforskning), Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
ethnicity, peace research, peace building, Israel
Postens nummer:
68408
Posten skapad:
2008-02-20 13:33
Posten ändrad:
2008-12-19 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007