transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Demokratins möjligheter i Mellanöstern

(Delstudie 3, MENA-projektet)

Författare och institution:
Helena Lindholm Schulz (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för mellanösternstudier); Michael Schulz (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för mellanösternstudier); Thord Jansson (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning)
ISBN:
9174961896
Antal sidor:
46
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Utrikesdepartementet, Regeringskansliet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
I föreliggande studie ämnar vi 1) belysa de skiftande politiska system som existerar, 2) analysera de faktorer vilka alltjämt verkar hämmande för en demokratiseringsprocess samt 3) att belysa hur demokratisering trots allt är en begynnande (om än embryonal) process i Mellanöstern-regionen.

Våra exempel kommer att hämtas från Mashreq-regionen (Israel, Libanon, Jordanien, Syrien, de palestinska områdena); Gulf-området (Saudiarabien, Kuwait), Iran samt Egypten. Irak, Nordafrika samt Turkiet kommer av utrymmesskäl att lämnas därhän.

Viktigt att påpeka är att Mellanöstern är en kulturellt heterogen region. Bland våra exempel ryms alltså inte bara stater med arabisktalande befolkningsmajoritet, utan också Israel och Iran. Distinktionen mellan ”Arabvärlden” och ”Mellanöstern” är således viktig att ha i åtanke. Definitionen av Mellanöstern brukar inkludera den arabisktalande världen inklusive Nordafrika, Israel, Iran och Turkiet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
demokrati, Mellanöstern
Ytterligare information:
Annan adress att ladda ner: http://www.sweden.gov.se/download/cdd32cde.pdf?major=1&minor=12047&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
Postens nummer:
68404
Posten skapad:
2008-02-20 13:07
Posten ändrad:
2008-12-17 12:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007