transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Konfliktstudie Västbanken/Gaza: Den palestinsk-israeliska konflikten och interna samhälleliga motsättningar

En studie genomförd på uppdrag av Sida ASIEN/MED

Författare och institution:
Helena Lindholm Schulz (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för mellanösternstudier); Michael Schulz (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för mellanösternstudier)
Antal sidor:
41
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
S.I.
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
konflikter, fredsforskning, Västbanken, Gaza
Postens nummer:
68403
Posten skapad:
2008-02-20 12:56
Posten ändrad:
2008-12-17 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007