transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

To be or not to be? Regionalization in East and Southeast Asia

Författare och institution:
Joakim Öjendal (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för asienstudier (CEAS))
Publicerad i:
B. Hettne, A. Inotai, O. Sunkel (eds.), National perspectives on the new regionalism in the third world,
ISBN:
9780333687123
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
Houndmills, Basingstoke, Hampshire, England
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
(The book:) This volume presents various national perspectives on the process of regionalization for a more concrete understanding of its dynamics. It is dedicated to country studies from the South and explores to what extent the New Regionalism can provide solutions to the challenges of globalization faced by the region. This is the third volume in the New Regionalism Series.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
New regionalism, regionalization, international relations
Ytterligare information:
About the book (Palgrave Macmillan)
Postens nummer:
68395
Posten skapad:
2008-02-20 12:27
Posten ändrad:
2008-12-17 11:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007