transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The new regionalism in South America

Författare och institution:
Cyro Banega (Sociologiska institutionen); Björn Hettne (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning); Fredrik Söderbaum (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för afrikastudier)
Publicerad i:
Schulz, M., Söderbaum, F., Öjendal, J. (eds), Regionalization in a globalizing world,
ISBN:
1856497291
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Zed Books
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
regionalization, international relations, Latin America
Ytterligare information:
För boken se GUP 68273
Postens nummer:
68314
Posten skapad:
2008-02-18 11:46
Posten ändrad:
2008-12-12 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007