transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

European aid and poverty in Zambia

A study of the poverty orientation of European aid to Zambia

Författare och institution:
Camilla Orjuela (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för asienstudier (CEAS)); Jerker Carlsson (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning); Patrick Chibbamullilo (-); Oliver Saasa (-)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
DFID Working Paper
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
aid, Zambia
Postens nummer:
68299
Posten skapad:
2008-02-18 10:52
Posten ändrad:
2008-12-17 11:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007