transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Talk scandals

Författare och institution:
Mats Ekström (-); Bengt Johansson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Media, Culture and Society, 30 ( 1 ) s. 61-79
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
68289
Posten skapad:
2008-02-17 16:12
Posten ändrad:
2010-04-14 08:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007