transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Statistical analysis of catalyst data

Författare och institution:
Urban Hjorth (Institutionen för matematisk statistik, Chalmers/GU); A Chan (Institutionen för oorganisk miljökemi, Chalmers); Dongmei Zhao (Institutionen för kemi); Evert Ljungström (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
ENVIRONMETRICS, 13 s. 831-846
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Postens nummer:
68287
Posten skapad:
2008-02-15 16:37
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007