transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Peaceful identities? Mulitculturalism and civic peace building in Sri Lanka

Författare och institution:
Camilla Orjuela (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för asienstudier (CEAS))
Publicerad i:
Paper presented at the 9th international conference on Sri Lankan studies, Matara, November 28.30, 2003,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
peace research, peace building, multiculturalism, Sri Lanka
Postens nummer:
68278
Posten skapad:
2008-02-15 12:26
Posten ändrad:
2008-12-10 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007