transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Women and democracy in Cambodia

Författare och institution:
Mona Lilja (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för globala genusstudier & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för asienstudier (CEAS))
Publicerad i:
Speaker, EUROSEAS 98, University of Hamburg, 2-6 September 1998,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Nyckelord:
gender and development, democratization, Cambodia
Postens nummer:
68269
Posten skapad:
2008-02-15 11:10
Posten ändrad:
2008-12-17 12:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007