transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Everyday speakings of power and resistance

Female politicians in Cambodia negotiating democracy

Författare och institution:
Mona Lilja (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för globala genusstudier)
Publicerad i:
Paper presented at the 'Facets of power in international relations' millennium annual conference in London. 30-31 October 2004,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Nyckelord:
gender and development, democratization, Cambodia
Postens nummer:
68264
Posten skapad:
2008-02-15 10:41
Posten ändrad:
2008-12-05 12:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007