transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Democracy and power

Viewing processes of change and resistance

Författare och institution:
Mona Lilja (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för globala genusstudier & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för asienstudier (CEAS))
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Institutionen för freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Nyckelord:
democratization, gender
Postens nummer:
68221
Posten skapad:
2008-02-13 11:35
Posten ändrad:
2008-12-15 12:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007