transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Changing livelihoods and choosing lifestyle

A study of natural resource management and potentials of decentralisation in Trak Village, Kok Lak Commune, Veunsai, Ratanakiri, Cambodia

Författare och institution:
Malin Hasselskog (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning)
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Phnom Penh
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
natural resource management, Cambodia
Postens nummer:
68180
Posten skapad:
2008-02-13 09:41
Posten ändrad:
2008-12-15 12:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007