transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Local governance in transition

Villagers' perceptions and Seila's impact

Författare och institution:
Malin Hasselskog (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
UNDP/CARERE
Förlagsort:
Phnom Penh
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
local governance, Cambodia
Postens nummer:
68179
Posten skapad:
2008-02-13 09:37
Posten ändrad:
2008-12-15 12:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007