transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Indian women and gender ideologies at work

Författare och institution:
Gunilla Blomqvist (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för globala genusstudier)
Publicerad i:
Schulz, M. (ed.), Peace and development - their interrelationship in the global system: an inventory of peace and development research at PADRIGU: a Festschrift in honour of professor Björn Hettne,
ISBN:
91 87380 57 9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Padrigu Papers, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Nyckelord:
gender, India
Postens nummer:
68090
Posten skapad:
2008-02-08 10:29
Posten ändrad:
2008-12-17 11:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007