transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pre-Late Weichselian glaciotectonized sediments in the Sjötorp area, Västergötland, Sweden.

Författare och institution:
Krister Svedhage (-); Lars Ronnert (-); Per Wedel (-); Johan Berglund (-)
Publicerad i:
Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar , 112 s. 243-248.
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1990
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
68007
Posten skapad:
2008-02-05 11:50
Posten ändrad:
2008-10-03 13:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007