transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lichenologisk graffiti.

Författare och institution:
Lars Arvidsson (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Svensk Bot. Tidskr. 102,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
67999
Posten skapad:
2008-02-05 11:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007