transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Carl von Linné – Sveriges upptäckare, naturens namngivare

Författare och institution:
Lars Arvidsson (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Fynd 2007: 1–7 ,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
67998
Posten skapad:
2008-02-05 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007