transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Globaliseringens politiska ekonomi

En introduktion

Författare och institution:
Erik Andersson (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning)
ISBN:
9144017049
Antal sidor:
201
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Globaliseringens politiska ekonomi är en introduktionsbok till studier inom det breda samhällsvetenskapliga fält där aktuella förändringsprocesser inom världsekonomin utgör centrala studieobjekt. Det kan handla om statsvetenskap och internationella relationer, sociologi eller antropologi. Utan att väja för ämnets politiska laddning behandlar författaren fenomen som finansmarknader, handel, fattigdom och utveckling,både utifrån hur dessa fenomen realiseras socialt och utifrån olika sätt att analysera och förstå dem. Syftet med boken är inte att leverera någon avgörande kritik av den ekonomiska globaliseringen, utan snarare att presentera några viktiga teoretiska ingångar och verktyg som möjliggör en förståelse av, och debatt om, den globala politiska ekonomin.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
globalisering, politisk ekonomi
Postens nummer:
67964
Posten skapad:
2008-02-04 11:38
Posten ändrad:
2009-01-13 13:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007