transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Globalisering

Författare och institution:
Erik Andersson (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
Andersson, E. och Jagers, S. (red.), Global hållbar utveckling, s. 26-42
ISBN:
978-91-976837-1-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Folkuniversitetet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Under de senare decennierna har världens samhällen genomgått en förändring med flera dimensioner, vilka brukar sorteras in under begreppet globalisering. Hållbarhetsproblemen, och den framtida hanteringen av dessa, är sammanflätade med denna förändring.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
hållbar utveckling
Ytterligare information:
Postens nummer:
67961
Posten skapad:
2008-02-04 10:46
Posten ändrad:
2009-01-12 13:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007