transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Muscarinic M2 receptors modulate purinergic relaxation in the rat urinary bladder

Författare och institution:
Daniel Giglio (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för farmakologi); Gunnar Tobin (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för farmakologi); Dick Delbro (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
FASEB JOURNAL, 15 ( 4 ) s. A557-A557
ISSN:
0892-6638
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi ->
Farmakologi
Postens nummer:
67956
Posten skapad:
2008-02-02 15:16
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007