transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Time-resolved pH imaging in marine sediments with a luminiscent planar optode

Författare och institution:
H. Ståhl (-); A Glud (-); C R Schröder (-); I Klimant (-); Anders Tengberg (Institutionen för kemi); R. N. Glud (-)
Publicerad i:
Limnology and Oceanography, Methods 4, s. 336-345
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
67948
Posten skapad:
2008-02-01 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007