transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluation of a life-time based optode to measure oxygen in aquatic systems

Författare och institution:
Anders Tengberg (Institutionen för kemi); J Hovdenes (-); J H Andersson (-); O Brocandel (-); R. Diaz (-); D Hebert (-); T Arnerich (-); C Huber (-); A Körtzinger (-); A. Khripounoff (-); F Rey (-); C Rönning (-); S Sommer (-); A Stangelmayer (-)
Publicerad i:
Limnology and Oceanography, Methods 4, s. 7-17
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
67947
Posten skapad:
2008-02-01 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007