transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hepatit B. Ett vaccinationsprojekt inom Folktandvården i Göteborg

Författare och institution:
Bertil Friberg (Institutionen för odontologi); J. M. Hirsch (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Tandläkartidningen, 77 ( 12 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1985
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Kirurgisk forskning
Nyckelord:
Hepatit B, vaccinationsprojekt, Folktandvården Göteborg
Postens nummer:
67882
Posten skapad:
2008-01-30 10:55
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007