transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det osynliga arbetet

The invisible work of the craftsman

Författare och institution:
Gunnar Almevik (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Som gjort, så sagt? Yrkeskunnskap og yrkeskompetanse. Högskolen i Akershus forskningsserie, ( 13/2006 ) s. 84-122
ISSN:
1501-6064
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Det är farligt enkelt att förbise det avancerade kunskapsinnehållet i ett arbete, att fälla omdömen om vad som är eller inte är en komplicerad arbetsprocess, när man inte själv kan. Forskning om hantverk utförs sällan av hantverkare och uppmärksamheten fastnar då lätt i kunskapsteoretiska resonemang. Hantverkens egna ämnesteorier och ämnespraktiker förbises eller reduceras till någonting antingen mystiskt eller banalt. Inom teknologi och materialvetenskap bedrivs forskning om material och processer, som olika hantverksyrken hanterar i sitt dagliga arbete. Istället för att involvera hantverkare som medaktörer, glöms de helt enkelt bort eller görs till anonyma objekt. I den här artikeln riktas uppmärksamheten mot de ojämlika villkor som hantverkskunskaperna verkar under, samt möjligheterna att åtgärda dessa. Texten argumenterar för en utveckling av hantverksvetenskaper till stöd för hantverksyrken. Det krävs enligt min mening forskning i hantverkens egna ämnesteorier och metoder.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Hantverk, hantverklig, hantverkskunskap
Postens nummer:
67843
Posten skapad:
2008-01-29 08:42
Posten ändrad:
2013-02-06 13:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007