transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förståelsen av hantverk som kunskap

Conceptualising crafts as knowledge

Författare och institution:
Gunnar Almevik (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, kulturvård)
Publicerad i:
Vem väver kejsarens nya kläder. En antologi om det praktiska lärandets konst, s. 42-50
ISBN:
91-631-4047-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Stockholms hantverksförening
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
I den här artikeln behandlas praktiska erfarenheter av hantverksutbildning och möten med samhällets syn på hantverklig kunskap. Hantverk har som organiserat kunnande en lång historia, som traderad yrkeskunskap i företagande, skråväsende eller altrustiska strukturer så som familj och släkt. Trots lång historisk kontinuitet är hantverkens kunskapssituation idag tämligen bräcklig. Det mesta av vård, tradering och utveckling av hantverkskunskap är utlämnat till kunniga hantverkare i näringen. Tradering är i näringssituationen beroende av efterfrågan. Den hantverkare som inte får sålt sin produkt överlever inte länge som näringsidkare. Med personen försvinner kunskapen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Hantverk, hantverklig, hantverkskunskap, hantverksutbildning
Postens nummer:
67840
Posten skapad:
2008-01-29 08:30
Posten ändrad:
2013-02-06 13:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007