transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clinical considerations and current concepts using Brånemark System implants

Författare och institution:
Bertil Friberg (Odontologiska institutionen)
Publicerad i:
Periodontology, To be published
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Kirurgisk forskning
Nyckelord:
Brånemark System implants, current concepts, clinical considerations
Postens nummer:
67830
Posten skapad:
2008-01-28 13:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007