transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

'En dödsmetall-hardcore-hårdrocksgrej, det är jättesvårt att förklara': Göteborgska gymnasister tänker och talar om musik

Författare och institution:
Lars Lilliestam (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skrifter från Musikvetenskap / Göteborgs universitet, ISSN 1103-2251; nr 69
ISBN:
91-85974-65-X
Antal sidor:
177 s.
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborgs Universitet: Institutionen för musikvetenskap
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Ytterligare information:
Pris: SEK 100:-
Postens nummer:
67791
Posten skapad:
2008-01-25 11:16
Posten ändrad:
2009-09-14 16:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007