transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Single implant treatment in combination with a partial bite-raising splint. Analysis of dento-alveolar changes in one patient

Författare och institution:
P Larsson (Odontologiska institutionen); Torsten Jemt (Odontologiska institutionen)
Publicerad i:
Riksstämman, Stockholm, Sweden, Poster
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Oral protetik
Nyckelord:
single implant, part bite-raising splint, dento-alveolar changes
Postens nummer:
67775
Posten skapad:
2008-01-24 15:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007