transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kontinentale impulser i en norsk musikerslekt før 1850: en studie i brever, musikalier og skrifter etter slekten Lindeman

Författare och institution:
Idar Karevold (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skrifter från Musikvetenskap / Göteborgs universitet, ISSN 1103-2251; nr 44
ISBN:
91-85974-35-8
Antal sidor:
296 s.
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
1996
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Ytterligare information:
Pris: SEK 160:-
Postens nummer:
67700
Posten skapad:
2008-01-23 13:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007