transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En annan sida av bonadsmålningen: Om betydelsen av konservatorns materialkunskap

Författare och institution:
Ingalill Nyström-Larsson (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, kulturvård)
Publicerad i:
Formgivare: folket - Nordiska museet och skansens årsbok Fataburen 2005, s. 147-154
ISSN:
0348971x
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Teknisk analys kan användas för att fastställa materialinnehållet, det vill säga pigment, färgämnen och bindemedel, i en bonadsmålning och på så vis ge ny kunskap om föremålets teknologi, kontext och proveniens. En möjlig analyseringsteknik för både oorganiska och organiska ämnen, skulle kunna vara en Raman-spektrometer. Med hjälp av en så kallad Raman-probe kan analyser utföras direkt in situ utan att prov behöver tas.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Materialanalys, Sydsvenskt bonadsmåleri, konservering, kulturvård
Postens nummer:
67676
Posten skapad:
2008-01-23 11:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007