transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Language policy in selected African countries: Achievements and constraints

Författare och institution:
Karsten Legère (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk); Tove Rosendal (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk); Helene Fatima Idris (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
Publicerad i:
Language and Development: Africa and Beyond (Proceedings of the 7th International Language and Development Conference. Addis Ababa: British Council, s. 27-48
ISBN:
978-99944-813-0-9
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
67572
Posten skapad:
2008-01-21 18:35
Posten ändrad:
2008-10-06 18:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007