transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bilden av det globala bilsamhället - en spegel av modernitetens kris

Facta et Futura

Författare och institution:
Marie Thynell (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
Tidskriften Facta et Futura Kritiska studier av framtidsbilder, Göteborgs Universitet, ( 2 )
ISSN:
1102-3279
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
bilism, transportpolitik, globalisering
Postens nummer:
67538
Posten skapad:
2008-01-21 12:38
Posten ändrad:
2011-01-16 17:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007