transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From techniques to repertoires: Studying nonviolent action and social movements

Författare och institution:
Stellan Vinthagen (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning); Sean Chabot (-)
Publicerad i:
Paper presented at the International Peace Research Association (IPRA) conference, Sapron, Hungary, July,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
nonviolent action, social movements
Postens nummer:
67447
Posten skapad:
2008-01-18 12:18
Posten ändrad:
2008-12-05 11:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007