transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Connectivity can be used to identify key genes in DNA microarray data: a study based on gene expression in nasal polyps before and after treatment with glucocorticoids

Författare och institution:
Mikael Benson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); DA Hov (-); T Clancy (-); E Hovig (-); Mats Rudemo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); LO Cardell (-)
Publicerad i:
Acta Otolaryngolica, 127 ( 10 ) s. 1074-1079
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området ->
Allergologi
Postens nummer:
67375
Posten skapad:
2008-01-17 16:38
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007