transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fatigue life prediction based on variable amplitude tests—specific applications

Författare och institution:
Thomas Svensson (-); Pär Johannesson (-); Jacques de Maré (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
International Journal of Fatigue,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Postens nummer:
67306
Posten skapad:
2008-01-17 14:47
Posten ändrad:
2008-01-17 15:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007