transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Note on the intensity of encountered waves

Författare och institution:
Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Sofia Åberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Ross Leadbetter (-)
Publicerad i:
Ocean Engineering, 34 s. 1561-1568
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Postens nummer:
67280
Posten skapad:
2008-01-17 13:56
Posten ändrad:
2008-01-17 13:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007