transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Compositionality and Ambiguity

Författare och institution:
Dag Westerståhl (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Philosophical Communications, web series, Dept. of Philosophy, Göteborg University, ( 46 ) s. 19 ss.
ISSN:
1652-0459
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
Nyckelord:
compositionality, ambiguity
Postens nummer:
67260
Posten skapad:
2008-01-17 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007