transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The digital archive of the Swedish East India Company, 1731-1831: a joint project of a university library and a history department

Författare och institution:
Margareta Benner (Göteborgs universitetsbibliotek, Centralbiblioteket)
Publicerad i:
Online Information Review, 27 ( 5 ) s. 328-332
ISSN:
1468-4527
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The article describes a digitisation project in wich Göteborg University Library, Sweden, is publishing a collection of eighteenth century manuscrips on the Internet, in collaboration with its histoty department.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
digital storage, indexing, document image processing, Sweden, digitization
Postens nummer:
67254
Posten skapad:
2008-01-17 11:11
Posten ändrad:
2015-01-20 10:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007