transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

HTS SQUID measurements of evoked magnetic fields from transverse hippocampal slices

New Frontiers in Biomagnetism. Proceedings of the 15th International Conference on Biomagnetism, Vancouver, BC, Canada, August 21-25, 2006

Författare och institution:
Per Magnelind (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik, Chalmers); Dag Winkler (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik, Chalmers); Ed Tarte (-); Eric Hanse (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
International Congress Series, New Frontiers in Biomagnetism, 1300 s. 578-581
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We have developed a high-transition-temperature superconducting quantum interference device system aimed at neuromagnetic measurements of evoked fields from in vitro brain slices. Recordings from transverse hippocampal slices from rat have been performed and they showed neuromagnetic fields of ∼ 5 pT
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik ->
Övrig annan teknik ->
Övrig teknisk fysik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi ->
Neurofysiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi ->
Medicinsk teknik
Nyckelord:
Magnetophysiology, SQUID, Neuromagnetism
Postens nummer:
67249
Posten skapad:
2008-01-17 10:42
Posten ändrad:
2014-11-10 13:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007