transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Work, environment and health--a 100-year anniversary]

Författare och institution:
Kjell Torén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin & Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Maria Albin (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 104 ( 48 ) s. 3649-50
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Invärtesmedicin
Nyckelord:
Environmental Health, history, Environmental Medicine, history, History, 19th Century, History, 20th Century, Humans, Occupational Diseases, history, prevention & control, Occupational Health, history, Occupational Medicine, history, Public Health, history, Sweden
Postens nummer:
67237
Posten skapad:
2008-01-17 08:44
Posten ändrad:
2010-01-26 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007