transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mitochondrial Cell Death Control in Familial Parkinson Disease

Författare och institution:
G. Kroemer (-); Klas Blomgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
PLoS Biol, 5 ( 7 ) s. e206
ISSN:
1545-7885 (Electronic)
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi ->
Molekylär neurobiologi
Postens nummer:
67198
Posten skapad:
2008-01-17 01:17
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007