transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Antioxidant status alters levels of Fas-associated death domain-like IL-1B-converting enzyme inhibitory protein following neonatal hypoxia-ischemia

Författare och institution:
K. S. Payton (-); R. A. Sheldon (-); D. W. Mack (-); Changlian Zhu (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Klas Blomgren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); D. M. Ferriero (-); F. J. Northington (-)
Publicerad i:
Dev Neurosci, 29 ( 4-5 ) s. 403-11
ISSN:
1421-9859 (Electronic)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Activation of Fas death receptor (Fas DR) signaling cascade is seen after neonatal hypoxia-ischemia (HI). Cell survival is favored when signaling through the death-inducing signaling complex and cleavage of caspase 8 to its active form is blocked by FLIP, a dominant negative of caspase 8. H2O2 quickly downregulates expression of FLIP. Neonatal mice overexpressing glutathione peroxidase (GPx) have less injury and less H2O2 accumulation compared with neonatal mice overexpressing superoxide dismutase (SOD) or wild-type (WT) littermates. Expression of both FLIP(L) and FLIP(S) is increased in GPx-oxerexpressing mice relative to WT mice at 24 h and relative to SOD-overexpressing mice at 2 and 24 h following neonatal HI (ANOVA, p < 0.05). There is an increase in Fas DR expression at 24 h in both WT and GPx-overexpressing mice and significant differences between WT and SOD-overexpressing mice (ANOVA, p < 0.01). There is no difference in FADD expression among the 3 groups 24 h after HI. At 24 h following HI, the ratio of FLIP to Fas DR expression supports a significant negative correlation with injury score (r2 = 0.99, slope = -4.01), and expression of both the active fragment of caspase 8 and caspase 8 activity is increased in SOD overexpressors compared to GPx overexpressors at 24 h after HI (ANOVA, p < 0.05). The overall degree of injury previously seen in these 3 strains correlates well with changes in expression of Fas DR signaling proteins favoring neuroprotection in the GPx-overexpressing mice, i.e. increased FLIP expression and decreased caspase 8 activity compared to SODtg mice. The mechanism by which antioxidant status alters FLIP levels following neonatal HI may be related to the ability to detoxify H2O2 produced following neonatal HI.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi ->
Experimentell hjärnforskning
Nyckelord:
Animals, Animals, Newborn, Antigens, CD95/*metabolism, Antioxidants/*metabolism, Birth Injuries/*metabolism/physiopathology, Brain/metabolism/physiopathology, CASP8 and FADD-Like Apoptosis Regulating Protein/*metabolism, Caspase 8/metabolism, Cell Death/physiology, Cell Survival/physiology, Disease Models, Animal, Fas-Associated Death Domain Protein/metabolism, Glutathione Peroxidase/metabolism, Humans, Hydrogen Peroxide/metabolism, Hypoxia-Ischemia, Brain/*metabolism/physiopathology, Mice, Mice, Transgenic, Oxidative Stress/*physiology, Superoxide Dismutase/metabolism
Postens nummer:
67194
Posten skapad:
2008-01-17 01:11
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007