transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Deskriptiv studie av en patient med apraxi

Författare och institution:
Elisabeth Ahlsén (Institutionen för lingvistik)
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
1978
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Apraxi, afasi
Postens nummer:
67182
Posten skapad:
2008-01-16 20:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007