transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Discourse patterns in aphasia

Författare och institution:
Elisabeth Ahlsén (Institutionen för lingvistik)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg monographs in linguistics, ISSN 0346-6248; nr 5
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1985
Språk:
engelska
Datum för examination:
1985-11-26
Lokal:
Lilla hörsalen, Humanisten
Opponent:
John Marshall
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
discourse patterns, aphasia, word finding, gestures, narratives
Postens nummer:
67173
Posten skapad:
2008-01-16 20:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007