transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Possibilities of spontaneous compensation for aphasic symptoms in conversation

Författare och institution:
Elisabeth Ahlsén (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
In L.G. Nilsson & E. Hjelmquist(eds.) Communication and Handicap - Aspects of Psychological Compensation and Technical Aids, Amsterdam: North-Holland.,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
1986
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
aphasia, spontaneious compensation, conversation
Postens nummer:
67172
Posten skapad:
2008-01-16 19:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007